Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají zvoleného oboru BJ Bulharský jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Bulharský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Hucková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Aktuální problémy bulharského pravoslaví s přihlédnutím k historickému vývoji

Martinková, Nela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Komparativní pohled na vyjadřování neurčitosti v bulharském, českém a chorvatském jazyce