Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Latinský jazyk a literatura středověku

Dobiáš, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura středověku
Diplomová práce: Šimon z Tišnova a jeho obhajoba Viklefa (De probationibus propositionum)

Ševčík, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura středověku
Diplomová práce: Sbírky latinských literárních hádanek v raném středověku

Weissar, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Latinský jazyk a literatura středověku
Diplomová práce: Poetika duchovních skladeb dominikána Domaslava a jeho školy