Počet výsledků: 19

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Dějiny starověku FF - Humanitní studia: Dějiny starověku
zahrnout jen obhájené práce

Antoš, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Lučištníci v římském vojsku v období pozdní republiky a principátu

Forman, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Origines gentium -- porovnání u Římanů, Gótů a Langobardů

Homolka, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Doprava v jižním a východním Středomoří v pozdní antice

Horák, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Osudy Kvádů v době velkého stěhování národů vývoj jejich království v Hispánii

Justychová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Obraz neronské doby v díle Stephena Phillipse

Klimszová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Aëtius a Attila ve filmové tvrobě

Knobloch, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Vnitřní zpravodajská služba pozdně římské říše

Kosmeľová, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Jedlo ako liek: Vybrané liečivé ingrediencie v antike

Kuvik, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Daňová politika cisára Justiniána I.

Kvapil, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Počátky etnika Dórů v Řecku

Lorencová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Etnologické exkurzy u Ammiana Marcellina

Michaláková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Ethical Values in the Roman Principate: the Case of the Princeps

Němcová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Sakralita států raně dynastického Sumeru

Pruša, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Vybrané antické zprávy o starověké Indii

Rašlová, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Etruská kultúra v rímskej historiografii

Soukup, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Antická geografie a Evropa mimo hranice antického světa

Soukupová, Pelagia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Postavení ženy v raném křesťanství

Šiler, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Petronius Maximus -- patricius a císař

Vojtasová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Dějiny starověku
Diplomová práce: Opuštěná půda v pozdně antickém období