Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 29294

Fakulta
Filozofická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Benešová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Management v kultuře
Studijní plán: Management v kultuře
Diplomová práce: Rychlé vyvlastňování a pomalé vracení: historie restitučních procesů po 2. světové válce se zaměřením na židovskou menšinu

Bereczová, Noemi

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Italský jazyk a literatura
Studijní plán: Italský jazyk a literatura
Bakalářská práce: La concezione dell'amicizia nelle opere di Dante e Guido Cavalcanti

Beredzas, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
Studijní plán: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
Diplomová práce: Průniky estetické výchovy a výuky české poezie 20. století na středních školách – metodické listy

Bergerová, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Bakalářská práce: Kulturní šok u studentů z afrických zemí po příchodu do České republiky za účelem vysokoškolského studia

Bernreiterová, Sofie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Bakalářská práce: Pohled jedince a státu na umělé potraty během 50. a 60. let vyobrazený v tisku a příručkách

Běťáková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Archeologie
Studijní plán: Archeologie
Diplomová práce: Hromadný nález železných předmětů z prostoru zaniklé středověké vsi "Vojšice"

Beyerová, Václava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Germánské literatury
Studijní plán: Germánské literatury
Disertační práce: Im Labyrinth der Ängste. Zum literarischen Werk von Marianne Gruber.

Bícová, Ema

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk a literatura
Studijní plán: Anglický jazyk a literatura
Diplomová práce: Internal vs External Video Game Localization

Bičanová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Severoamerická kulturní studia
Studijní plán: Anglofonní a hispanofonní areály
Diplomová práce: A Story of Division: Representations of Native Americans in U.S. Museums

Bielčíková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Francouzský jazyk a literatura
Studijní plán: Francouzský jazyk a literatura
Bakalářská práce: La Métamorphose de Franz Kafka et l'adapation de Eric Corbeyran en bande-dessinée

Bielik, Ivan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Studijní plán: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Literárne čítanie vo výučbe ruského jazyka na stredných školách v Čechách a na Slovensku (so zameraním na poviedku N. V. Gogoľa Plášť)

Bílá, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Japanistika
Bakalářská práce: Cenzura zobrazování homosexuality v japonské populární kultuře

Biličková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie interaktivních médií
Studijní plán: Teorie interaktivních médií
Bakalářská práce: Grafické prvky jako prostředek interakce – případová studie League of Legends

Bílková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Základní statistická analýza čarodějnických procesů v Čechách a na Moravě IV

Birčáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Každodenní život školy Jednoty bratrské

Biščiaková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Bakalářská práce: Depicting Whiteness in The Simpsons

Bízková Doleželová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Action Research: Rethinking a B2 exam in English for Specific Purposes

Biznár, Gregor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Archeologie
Studijní plán: Archeologie
Bakalářská práce: Vodné prvky v opevneniach sídlisk doby bronzovej.

Blahová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Nordistika
Studijní plán: Nordistika
Diplomová práce: Překlad knihy Historie včel od Maji Lunde. Translatologické otázky a srovnání překladů ve vybraných jazycích.

Blahušiaková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Pověrčivost ve vztahu k výkonu v kognitivní a motorické úloze