Počet výsledků: 16

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FF - Filologie (čtyřleté): Česká literatura

Bláha, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Proměna českého komiksu a jeho rozbor v novém tisíciletí

Horák Belejová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Textové intervence do městského veřejného prostoru

Hrdličková, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Proměny české příběhové prózy ze života mládeže po roce 1989

Cholastová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Rozvíjení čtenářských dovedností studentů bohemistiky prostřednictvím tvůrčího psaní

Janečková, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Kapitoly o Františku Götzovi

Ježek, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Formování marxistické literární vědy v českém prostředí 1920–1956

Klíčová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Lopaty, inženýři, inkousti a ostatní. Transformace hodnot v normalizační pracovní próze

Klímová, Magdalena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Čtyři doby v tvorbě Jana Vladislava pro děti a mládež

Křížová, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Srovnání křesťanské symboliky v české středověké a barokní duchovní lyrice

Lollok, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století

Mokrá, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Literatura pro děti a mládež očima mileniálů

Nováková, Ester

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Český historický román v období protektorátu

Salhiová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku

Schildberger, František

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Poetika reportáže

Vokřínek, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Rozmanité podoby alegorické pouti v české próze do roku 1989 (s přihlédnutím k polistopadovému vývoji)

Zatloukalová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Česká literatura
Disertační práce: Literatura v československém raném zvukovém filmu