Počet výsledků: 11

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FF - Filologie: Klasický řecký jazyk a literatura

Adámek, Mojmír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Řečtí křesťanští apologetové 2. století a jejich kritika řecko-římského kultu

Biolková, Magdalena

(obhajoba nebyla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Užití dativu v Evangeliu podle Lukáše

Coufalová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Funkční, formální a sémantický vývoj perfekta a plusquamperfekta v řečtině

Florianová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Jak číst Filoktéta

Jedlička, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Vybrané jazykové aspekty starořeckého překladu knihy Harry Potter a kámen mudrců

Kubík, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Starověké slabičné písemné systémy v egejské oblasti a na Kypru

Műllerová, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Obraz podsvětí u vybraných autorů

Svoboda, Emil

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Platónův dialog Kratylos z hlediska moderní lingvistiky

Trlová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Démosthenova řeč O míru

Zavřel, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Aristotelova Etika Eudémova

Žákovská, Vlasta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Deus ex machina v řecké tragédii