Počet výsledků: 34

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FF - Filologie: Chorvatský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Balášová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Ivo Vojnović a Anton Pavlovič Čechov - otázka výstavby dramatu na přelomu 19. a 20. století

Bartoníková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Sonda do současné frazeologické kompetence (na materiálu chorvatské frazeologie)

Daňková, Jaromíra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Toponymické a etnonymické komponenty v chorvatské a české frazeologii

Drápelová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Identita a nostalgie v románové tvorbě současných chorvatských autorek

Dvořáčková, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Somatické idiomy a frazémy v chorvatských překladech Haškova Švejka

Grabecová, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Komparatívna analýza učebníc chorvátčiny pre začiatočníkov

Jansová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Názvy barev jako komponent chorvatských a českých frazémů

Jireková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Romány chorvatských spisovatelek s tematikou války v Jugoslávii v letech 1991-95

Katanić, Rea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Hrvatski vukovci u hrvatskom jezikoslovnom diskursu nakon 1990. godine

Komárková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Názvy částí tkalcovského stavu v chorvatštině ve srovnání s češtinou

Krohová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Vlastní jména v české a chorvatské verzi překladu knihy Harry Potter a Kámen mudrců

Kučerová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Miro Gavran na české a slovenské divadelní scéně

Lahodná, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Problematika překladu reklamních textů na příkladu češtiny a chorvatštiny

Ludvíková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Tematické pole "gastronomie" v české a chorvatské frazeologii

Lužová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Miro Gavran, prozaik

Machaňová, Zdenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Sociolingvistická témata na stránkách chorvatského časopisu Jezik

Michálková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Příslušníci české armády v mezinárodních silách KFOR od počátku do dnešních dnů

Nováková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Korčulská moreška - vznik, vývoj, problémy modernity

Novodomská, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Chorvatsko-česká mezijazyková homonymie a paronymie (substantiva)

Pilch, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Nadávka jako překladatelský problém ve vybraných dílech současné chorvatské prózy