Počet výsledků: 34

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FF - Filologie: Chorvatský jazyk a literatura FF - Humanitní studia: Chorvatský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Psohlavcová, Regina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Jazyk chorvatských a českých vězňů v minulosti a dnes: analýza vybraných názvů

Rozehnalová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Výuka chorvatského jazyka jako cizího (problematika osvojování gramatiky substantiv, adjektiv, číslovek, příslovcí)

Rygolová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Rozpad Jugoslávie na stránkách krajanského časopisu Jednota v letech 1990–1992

Rychnovská, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Analýza jazyka internetových diskusních fór s důrazem na teritoriálně příznakové prvky (srovnání chorvatštiny s češtinou)

Stehlová, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Komparácia chorvátskej a slovenskej terminológie cestovnéhu ruchu

Svobodová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Přejatá slova v oblasti odívání a kosmetické péče na stránkách chorvatské a české mutace časopisu Cosmopolitan

Šmídková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Vliv rodinného a společenského života na udržování identity moravských, slovenských a gradišćanských Chorvatů

Šobrová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Problematika překladu hovorových a nespisovných prvků na příkladu současné chorvatské prózy

Tesařová, Linda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Chorvatská sportovní frazeologie vně sportovního kontextu

Valášková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Chorvatské a české frazémy s numerickým komponentem

Vodrážková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Multiverbizovaná verbonominalní spojení v chorvatských publicistických textech

Zelená, Markéta

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Jihoslovanské drama na jevištích českých divadel od roku 1990 do roku 2015

Zmeškalová, Aloisie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Výuka cizího jazyka jako cizího (problematika osvojování gramatiky zájmen, sloves, předložek, spojek, částic a citoslovcí)

Zoufalá, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Chorvatský jazyk a literatura
Diplomová práce: Ženská otázka v charvátské literatuře první poloviny 20. století