Počet výsledků: 18

Výsledky se týkají zvoleného oboru SO Sociologie (doktorské kombinované)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociologie (čtyřleté): Sociologie
zahrnout jen obhájené práce

Androvičová, Jarmila

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Migrácia a migračná politika na Slovensku - analýza diskurzu

Dvořáčková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Akademické zaměstnání v měnících se souřadnicích: Etnografická studie

Fónadová, Laura

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Nenechali se vyloučit: Sociální vzestupy Romů v české společnosti

Gajdoš, Adam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Built on Bones: Ethnic Cleansing, Cultural Trauma and Solidarity - building in a Central-European Town

Janoušková, Miroslava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Active participants or passive patients? Representation of problems in Czech mental health policy and their effects on the subjectification of people with mental illness

Kirkosová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Mezi rukopisy a knihami: logika a dynamika současného českého literárního pole prizmatem knižních nakladatelů

Klvaňová, Radka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: THE BROTHER OF THE OTHER: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging

Lindbloom, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Neistý majetok a sporné rozhodovanie: návrh, interpretácia a zapájanie transformačného zákona v postsocialistických poľnohospodárskych družstvách

Loeser, Henry G.

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Publics, Participants and Policies: Examining Community Broadcasting in Austria and the Czech Republic

Oláh, Gábor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Performative Hermeneutics & Interpretive Communities. Commemoration Practices in Budapest

Porkertová, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Nevidomá zkušenost: disabilita jako asambláž a vztah mezi diskurzem, tělem a zkušeností

Potančok, Juraj

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Perception of Fatherhood by Young Fathers in the Changing Contemporary Family

Svačina, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic

Svoboda, Arnošt

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Vrcholový sport a autenticita: sportovní hvězdy mimo zájem médií

Šindlář, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Social Integration of Japanese Migrants in the Czech Republic

Tkaczyk, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: "Na hranicích musí panovat zákon a pořádek": Analýza budování mediální agendy a mediální reprezentace tzv. migrační krize v denících Právo a MF Dnes

Türünz, Ali

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Music as a Resource in the Migratory Context: Turkish Choirs in Hamburg

Urbániková, Marína

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie (čtyřleté)
Studijní obor: Sociologie
Disertační práce: Českí študenti žurnalistiky v medzinárodnej perspektíve: hodnoty a postoje nastupujúcej žurnalistickej generácie