Počet výsledků: 6

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Analytická chemie
zahrnout jen obhájené práce

Adam, Vojtěch

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Rigorózní práce: Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosensoru těžkých kovů

Coufalík, Pavel

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Rigorózní práce: Termická desorpce a sekvenční extrakce rtuti a jejích forem v půdách

Dohnal, Vlastimil

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Rigorózní práce: Aplikace umělých neuronových sítí pro predikci retenčních faktorů v tenkovrstvé chromatografii a modelování biologických aktivit oximů

Řehulka, Pavel

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Rigorózní práce: Měření proteomických dat pomocí hmotnostní spektrometrie a jejich bioinformatická interpretace

Zelinková, Hana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Rigorózní práce: Způsoby kalibrace pro stanovení rtuti ETAAS s dávkováním pevných vzorků

Zvěřina, Ondřej

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Rigorózní práce: Částicové vázaná atmosférická rtuť