Počet výsledků: 15

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Chemie životního prostředí
zahrnout jen obhájené práce

Benová, Daniela

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Prvková analýza kameňov močového traktu - meneralogické súvoslosti a regionálne rozdiely

Brumovský, Miroslav

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Retenční charakteristiky perfluorovaných sloučenin na vybraných SPE sorbentech v mořské vodě

Čechová, Eliška

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Odstranění estrogenů v různých čisticích procesech

Hovorková, Ivana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Adsorpcia ťažkých kovov z vodného roztoku na rôzny typ sedimentu za statických a dynamických podmienok

Chropeňová, Mária

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Borové jehličí jako pasivní vzorkovač volného ovzduší v lyžařských oblastech kontaminovaných perfluorovanými alkylovanými sloučeninami

Karásková, Pavlína

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Perfluorované sloučeniny (PFCs) v moderních materiálech

Miháliková, Zuzana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Vývoj rychlé metody stanovení celkového obsahu lipidů ve vzorcích rybí tkáně

Mikeš, Ondřej

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Příjem a transport chlorovaných nedisociujících organických polutantů v terestrické vegetaci

Minaříková, Michaela

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Pasivní vzorkování v sedimentech pro stanovení koncentrací a dostupnosti organických znečišťujících látek

Prokeš, Roman

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Vývoj nových technik pasivního vzorkování perzistentních organických polutantů ve vodním prostředí - kalibrační studie

Seifertová, Marta

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Stanovení alkylfenolů v ovzduší vnitřního prostředí

Straňáková, Eva

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Vlastnosti a viskozita pryskyřic založených na bisfenolu A s ohledem na podnikovou praxi

Škrdlíková, Lenka

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Osud fenantrenu a pyrenu ve vzduchu

Ungrádová, Ivana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Analýza polynitroaromatických sloučenin pomocí HPLC/MS/MS

Valentová, Eva

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie životního prostředí
Rigorózní práce: Distribuce a mobilita perzistentních organických látek v akvatickém prostředí Zlínského regionu