Počet výsledků: 86

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geografie a kartografie: Sociální geografie a regionální rozvoj
zahrnout jen obhájené práce

Altmannová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Dojížďka do vysokých škol v Brně s důrazem na studenty ze Slovenska

Ambrož, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Využití objektů československého pohraničního opevnění na příkladu Areálu československého opevnění v Šatově

Andonov, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice: regionálně-geografická analýza

Báča, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Z Brna - alternativy letecké obsluhy

Bárta, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Transformace globálního obchodu s banány a její sociální a environmentální důsledky

Bystřický, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Geografie odpadu

Cigoš, Miloslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Dopady společné zemědělské politiky na stav a možný rozvoj zemědělství a venkova na území SO ORP Uherské Hradiště

Císař, Luboš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Geografie města Bystřice nad Pernštejnem

Coufal, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Byty a bydlení v ČR po roce 1989: regionálně geografické hodnocení

Černá, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Silniční obchvaty - příležitosti či hrozby?

Daněk, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Brněnské taxislužby

Dokoupil, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Provázanost socioekonomických vazeb přes krajské hranice na příkladu krajů Pardubického a Olomouckého

Dujka, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji

Dvořák, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Město a infrastruktura - infrastrukturní podmíněnosti prostorového vývoje města

Dvouletá, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Přeshraniční aktivity v česko-slovenském pohraničí - příklad Euroregion Bílé/Biele Karpaty

Fuksa, Robin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Revitalizace městských vnitrobloků v post-socialistickém kontextu

Grochol, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Transformace vinařství v ČR po roce 1989: geografické aspekty

Hlavinka, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Výběžky českého pohraničí a jejich zapojení do širšího územního systému

Hlisnikovský, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Čas a prostor ve studiu městské hromadné dopravy

Hrabala, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Diplomová práce: Komparativní analýza česko-polského a česko-rakouského pohraničí