Počet výsledků: 11

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Experimentální biologie: Speciální biologie
zahrnout jen obhájené práce

Celá, Petra

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Úloha růstových faktorů v regulaci osteogeneze

Dobiášová, Hana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Okrasné ryby jako vektory Aeromonas spp. nesoucí geny plazmidově kódované rezistence k chinolonům

Hamanová, Markéta

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Přirozené protilátky proti a-Gal epitopu: vývoj enzymové imunoanalytické metody a využití v klinické imunologii

Jupa, Radek

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Vizualizace funkčních cév xylému pomocí barvení

Králová, Stanislava

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Využití analýzy metylesterů mastných kyselin v bakteriální systematice

Mikešová, Romana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Problematika diagnostiky černého kašle

Navrátilová, Lucie

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Identifikace genomovarů Burkholderia cepacia komplexu pomocí molekulárních metod

Nechvátalová, Jana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Flowcytometrická analýza periferních lymfocytů nemocných s primárními poruchami tvorby protilátek

Nešporová, Martina

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Statistické hodnocení dat ze zlínských nivních půd

Sehnal, Luděk

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Fotobioreaktorová studie: Ekofyziologický charakter extremofilních řas z polárních oblastí v odpovědi k fotoinhibičním dávkám ozáření

Slavíková Amemori, Anna

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Rigorózní práce: Hodnocení zátěže lesních půd pomocí ekotoxikologických testů s půdními bezobratlými živočichy