Počet výsledků: 3

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Moser, Miroslav

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Rigorózní práce: Počítačem podporovaná výuka zobrazovacích metod

Vondra, Jan

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Rigorózní práce: Geometrie s Maple

Zrůstová, Lucie

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Rigorózní práce: Historie výuky deskriptivní geometrie na českých vysokých školách technických do roku 1945