Počet výsledků: 6

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geografie a kartografie: Fyzická geografie
zahrnout jen obhájené práce

Divíšek, Jan

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Fyzická geografie
Rigorózní práce: Chorotypy: Elementární prostorové vzory rozšíření druhů na příkladu ptáků hnízdících v České republice

Jakubínský, Jiří

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Fyzická geografie
Rigorózní práce: Potenciál vymezení nivy a říční krajiny na malých vodních tocích

Koželouh, Jiří

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Fyzická geografie
Rigorózní práce: Environmentální dopady prostorové expanze nákupních řetězců v České republice

Kubalíková, Lucie

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Fyzická geografie
Rigorózní práce: Hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody: Případová studie ze západní části Národního parku Podyjí

Pelikán, Leoš

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Fyzická geografie
Rigorózní práce: Metodika výzkumu podzemních vod a proměnlivost specifických podzemních odtoků v povodí Vendolského potoka

Trávníček, Jan

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Fyzická geografie
Rigorózní práce: Vývoj kulturní krajiny v zázemí Brna: případová studie formování managementu VKP Poustka