Počet výsledků: 70

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Biologie se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Babínková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Moderní trendy v léčbě chronických zánětů

Bartošová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vodní bezobratlí postindustriálních stanovišť - výsypky Sokolovské uhelné pánve

Bednaříková, Vendula

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Hereditární trombofilie - Leidenská mutace faktoru V

Bláha, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: UV absorbující látky u terestrických mechů, lišejníků, řas a sinic v polárních oblastech Země

Blažková, Naďa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Hematoencefalická bariéra a její role v onemocněních CNS

Budka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Bakalářská práce: Srdce a kardiomyocyty experimentálních organismů

Bujáčková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kosmopolitismus u sladkovodních mikroskopických korýšů

Černochová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Role inzulinu v mozkové tkáni

Černochová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Entomopatogenní houby

Doležalová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Nežádoucí vedlejší účinky hormonální antikoncepce a informovanost o nich u studentů gymnázií

Elblová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Sestřihové izoformy transportérů auxinu – nové vlastnosti auxinových toků

Elederová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Testování nových pufrů pro průtokovou cytometrii

Fedra, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Cirkadiánní rytmy savců.

Findurová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Melanin a jeho funkce u živočichů i rostlin

Francálková, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Homeopatická léčba a její vliv na imunitní systém

Fraňková, Hedvika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Preimplantační genetická diagnostika: ovlivňuje přežívání embryí?

Hartmanová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Hostitelsko-parazitické interakce a způsob příjmu živin u bazálních linií Apicomplexa (Protista)

Hortvíková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Drtič Gammarus fossarum v roli inženýra: predační efekt blešivce potočního na společenstvo larev pakomárů

Hrušovská, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Biochemické parametry krve experimentálních živočichů

Chlápková, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Bakalářská práce: Pomáhají revitalizace šumavských toků opaskovcům?