Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 135622 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 1163)

zahrnout jen obhájené práce

Baladad, Jo Anne

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: International Relations and European Politics
Studijní plán: International Relations and European Politics
Diplomová práce: Mapping National Interests: Semantic Network Analysis of USA and China’s Discourse on the Trade War

Balážová, Viktorie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Rozvoj funkční komunikace u dítěte s poruchou autistického spektra: případová studie

Balcar, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Status nespolehlivosti daňového subjektu

Baldíková, Bára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Spolková činnost v pevnostním městě Josefov od druhé poloviny 19. století do roku 1939

Balga, Kamil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Management sportu
Studijní plán: Management sportu
Diplomová práce: Analýza sportovní sekce Slovenské golfové asociace pro tvorbu strategického plánu

Balun, Benjamín

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Softwarové inženýrství
Studijní plán: Návrh a vývoj softwarových systémů
Diplomová práce: Web Database of Photometric Observations of Magnetic Chemically Peculiar Stars

Baňacká, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Výkon detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia vo vybraných diagnostických metódach

Baráková, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Finanční správa ČR a adhezní řízení

Baranová, Margareta

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Kompetence ombudsmana v oblasti ochrany osob se zdravotním postižením

Barborková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Anglický jazyk a literatura
Studijní plán: Anglický jazyk a literatura
Diplomová práce: Postmodernism at Its Best: Time and Space in Gut Symmetries by Jeanette Winterson

Barcuchová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Rodinné vztahy očima vybraných žáků mladšího školního věku

Baroň, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biotechnologie
Studijní plán: Biotechnologie
Diplomová práce: Studium zaměnitelnosti kovových iontů ve vazebném místě lektinů

Barot, Alexander

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Studijní plán: Personální management a organizační rozvoj
Diplomová práce: Stabilizácia a motivácia dobrovoľníkov vo vybranej študentskej neziskovej organizácií

Bárt, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Literárněvědná bohemistika
Diplomová práce: Metrum a rytmus v českém verši: Experimentální analýza veršů Ivana Blatného

Barták, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Fikce v právu z perspektivy analytické právní filosofie

Bartalský, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Muzeologie
Diplomová práce: Ľudské telo ako múzejný predmet

Bartoň, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Odvolání a žaloba proti rozhodnutí stavebního úřadu ve světle nového stavebního zákona

Bartoňová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Reklama na sociálních sítích zaměřená na děti

Bartoš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Právní limity zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody v České republice

Bartošík, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biomolekulární chemie
Diplomová práce: Strukturní charakterizace regulační podjednotky cAMP-dependentní proteinkinasy v komplexu s proteinem microtubule associated protein 2c