Počet výsledků: 21

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PřF - Fyzika (čtyřleté): Fyzika plazmatu
zahrnout jen obhájené práce

Daniel, Josef

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Plazmochemická příprava ternárních vrstev karbidů a jejich charakterizace

Galmiz, Oleksandr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Surface treatment of polymer materials by plasma generated in liquids and in contact with them

Hnilica, Jaroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Time resolved diagnostics of microwave pulsed plasma

Kloc, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Studium dielektrických bariérových výbojů za atmosférického tlaku ve směsích plynů

Mikmeková, Eliška

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Enhanced properties of carbon based coatings

Morávek, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Studium rekombinace povrchového náboje v dielektrických bariérových výbojích

Muresan, Mihai George

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Plasma Enhanced CVD of Multicomponent Functional Coatings

Obrusník, Adam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Modelling and diagnostics of atmospheric-pressure plasma gas dynamics and kinetics

Pavliňák, David

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Plasma-chemical modifications of polymeric materials

Potočňáková, Lucia

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Internally and externally induced non-stationary phenomena in filamentary plasma discharges

Procházka, Vojtěch

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Diagnostika plazmatu pomocí laserových a optických metod

Prysiazhnyi, Vadym

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Atmospheric pressure plasma treatment of metal surfaces by DCSBD plasma source: effects of plasma treatment and aging effect of plasma treated surfaces

Radić, Nina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Atmospheric Pressure Plasma Activation and Nano-Modification of Polypropylene Nonwoven Fabrics

Skácelová, Dana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Modification of semiconductors and oxides in plasma generated at atmospheric pressure

Souček, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Deposition of functional nanocomposite coatings by PVD and their characterisation

Synek, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Study of microwave plasma torch for nanomaterial synthesis

Šperka, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Dynamic Phenomena in Atmospheric Pressure Discharges

Štěpánová, Vlasta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Diagnostika a aplikace výbojů generovaných za atmosférického tlaku

Voráč, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Plasma diagnostics based on laser induced fluorescence

Zábranský, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Studium mechanických vlastností a mikrostruktury tvrdých ochranných vrstev na bázi uhlíku