Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají zvoleného oboru IO Učitelství výpočetní techniky pro střední školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)
Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Učitelství pro střední školy: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Halousková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Diplomová práce: Učebnice programovacího jazyka Scratch

Rýdlo, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
Diplomová práce: Programovací jazyky pro výuku programování na SŠ