Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FI - Učitelství pro střední školy: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Halousková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Diplomová práce: Učebnice programovacího jazyka Scratch

Horáčková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
Diplomová práce: Výuka programování v jazyce Python pro střední školy

Rýdlo, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
Diplomová práce: Programovací jazyky pro výuku programování na SŠ

Šťastná, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2006

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
Diplomová práce: Inteligentní sbírka úloh z euklidovské geometrie

Vaďura, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2007

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
Diplomová práce: Využití Maple v elektronické podpoře výuky matematiky