Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 23646

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Borguľa, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Rozvoj sociokulturních a managerských dovedností

Borková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Lehrwerkanalyse von Bloggers und Klett Maximal interaktiv für das Niveau A1 mit dem Schwerpunkt "Aussprache"

Borýsková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)
Diplomová práce: Stimulace dílčích funkcí u žáků na 1. stupni základních škol

Bořil, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Problematika houslové literatury a její využití ve školství

Boštíková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Oblíbenost školních předmětů žáky na 1. stupni základní školy

Boudová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Pohybová aktivita žáků na 1. stupni základní školy před covidovou pandemií

Boudová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Rozvoj digitální gramotnosti studentů očima učitelů

Boudová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ

Bouchner, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Velkomoravské osídlení jihovýchodního okraje hradiště svatého Hypolita ve Znojmě

Brabec, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: O učitelích, rodině a dětech na bojišti sociálních útrap

Brabencová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výstavba vodní nádrže Nové Mlýny a její vliv na obec Mušov

Brabencová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Národnostní vztahy na Moravskokrumlovsku a Miroslavsku v první polovině 20. století

Bradáčová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a volný čas
Studijní plán: Sociální pedagogika a volný čas
Bakalářská práce: Interpretace zkušeností rodičů s lesním klubem

Brandová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Analýza využití distančních výukových opor v prezenční výuce na konkrétní střední odborné škole

Brázdová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vzpoura proti bohům v antickém řeckém mýtu

Brestovská, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Změna zbarvení ještěrky obecné v reprodukční sezóně na 2 lokalitách Kraje Vysočina

Breznická, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Burnout Syndrome Among Teachers During Distance Education

Brožová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Tři podoby kontrafaktuální historie

Bruknerová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Využití podpůrných materiálů u dětí s narušenou komunikační schopností v běžné třídě mateřské školy

Bruknerová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Diplomová práce: Využití telerehabilitace u dospělých osob s afázií