Počet výsledků: 148

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Matematika: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání PdF - Specializace v pedagogice: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Mašková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Artificiální hudba v úpravě moderní populární hudby a názory na její využití při výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ

Maťašová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Dětské folklorní soubory v obci Vlčnov

Matelová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Folklorní hnutí v Bystřici pod Hostýnem a na Rusavě

Mátlová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Zhudebněná poezie Jana Skácela

Mazáčová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Hlasové dispozice u dětí předškolního věku na základní umělecké škole

Mlčochová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kvartetní tvorba a její využití ve školní hudební výchově na gymnáziích

Mokrá, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Hudba žďárského cisterciáckého kláštera

Moravcová, Milena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Postavení hudební výchovy na základních a středních školách z pohledu žáka a učitele

Mosler, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Klarinet v období baroka

Mudráková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Postoje dětí k lidové písni na Uherskobrodsku a Uherskohradišťsku

Nehybová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Lidová hudba v Líšni

Neumannová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Skladatelský a dirigentský odkaz Františka Neumanna

Neveselá, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vliv hlasové výchovy na děti s poruchou pozornosti

Novotná, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Postavení hudby ve volném čase mládeže

Novotná, Lada

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Ženy v operách B. Smetany a jejich významné představitelky na scéně ND Brno

Novotná, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vývoj hudební scény na Táborsku se zaměřením na kapelu Swing Band Tábor

Obdržálková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Česká filmová hudba (se zaměřením na Vadima Petrova, Karla Svobodu, Petra Hapku a Luboše Fišera)

Oplištilová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kulturní život ve Skutči v posledních 20ti letech

Oslzlá, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Dospívající mládež a její zájem o hudbu ve volném čase

Ostrý, František

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Varianty Rybovy Vánoční mše