Počet výsledků: 1022

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika pro učitele PdF - Učitelství pro základní školy: Speciální pedagogika pro učitele
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Role speciálního pedagoga v procesu psychomotorického rozvoje dítěte s mentálním postižením v předškolním věku

Adamíková, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Skupinové hry pro rozvoj komunikačních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra

Ambrožová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Profesní kompetence učitelů 1. stupně základních škol k realizaci inkluzivního vzdělávání

Andrejkovičová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Výukové pomůcky pro žáky s Downovým syndromem na základní škole speciální

Angelovičová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Integrace žáku se SPU v základních školách v okrese Cheb

Antošová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Efektivita rodičovské perspektivy v intervenci ve Středisku výchovné péče Alfa Svitavska

Apačová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Využití prvků arteterapie u dětí s mozkovou obrnou

Arnoštová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Aspekty zneužívání návykových látek u dospívajících a jejich prevence

Augustinová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Využití alternativní a augmentativní komunikace v domovech pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

Augustinová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy

Baborská, Světlana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Přístup pedagoga k žákům se specifickými poruchami učení a možnosti reedukace se zaměřením na raný školní věk

Balaštíková, Lada

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Život v zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené osoby

Balcárková, Leona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Vliv strukturovaného učení na adaptaci žáků s autismem ve školním prostředí

Balcarová, Mája

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Výtvarná výchova u žáků s mentálním postižením

Baranová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Názory pedagogických pracovníků na inkluzivní vzdělávání

Baranová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Informovaný člověk – efektivní pomocník pro osoby se zrakovým postižením

Bartáková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Dítě s mentálním postižením a jeho volný čas

Bartáková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Biografický přístup u osob s demencí

Bartesová, Jiřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Přiravennost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základního vzdělávání

Bartoňková, Yvona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Úroveň čtenářské gramotnosti u žáků s LMP na 2. stupni základní školy