Počet výsledků: 25

Výsledky se týkají 6 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Vnitřní lékařství: Dermatovenerologie LF - Vnitřní lékařství: Kardiologie LF - Vnitřní lékařství: Vnitřní nemoci
zahrnout jen obhájené práce

Baťalík, Ladislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Kardiologie
Disertační práce: Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě

Biel, Vladislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Vnitřní nemoci
Disertační práce: Endotelová dysfunkce u hypertenze a možnosti její modulace

Dosbaba, Filip

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Kardiologie
Disertační práce: Trénink dechového svalstva s využitím respiračních pomůcek u pacientů s chronickým systolickým srdečním selháním

Fernandová, Emmanuela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Vnitřní nemoci
Disertační práce: Multimorbidita a jiné faktory ovlivňující soběstačnost seniorů

Havlíčková, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Vnitřní nemoci
Disertační práce: Vývoj protrombotického stavu u HIV-pozitivních pacientů a jeho vztah k dalším metabolickým, imunologickým a virologickým markerům

Herout, Vladimír

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Vnitřní nemoci
Disertační práce: Epidemiologie spontánního a indukovaného pneumotoraxu v různých klinických situacích

Husa, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Vnitřní nemoci
Disertační práce: Bezinterferonová léčba chronické hepatitidy C a její vliv na hladiny mikropartikulí a e-selektinu

Jež, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Kardiologie
Disertační práce: Ověření účinnosti a bezpečnosti magneticky navigovaných katerů na zvířecím modelu

Koc, Lumír

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Kardiologie
Disertační práce: Postižení pravé a levé srdeční komory u pacientů s akutním infarktem myokardu

Kyselák, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Vnitřní nemoci
Disertační práce: Efekt dlouhodobé terapie nemocných s familiární hypercholesterolémií z hlediska dosahování cílových hodnot LDL-cholesterolu, v závislosti na příčině onemocnění

Masárová, Lucia

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Kardiologie
Disertační práce: The morphological and functional evaluation of the left ventricle in asymptomatic female carriers of Duchenne muscular dystrophy gene mutations using non-invasive cardiac imaging

Mihalčin, Matúš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Vnitřní lékařství
Disertační práce: Klinické a epidemiologické charakteristiky pacientů s virovou hepatitidou E v České republice

Miklíková, Marie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Kardiologie
Disertační práce: Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných s akutním srdečním selháním

Mlejnek, Dalibor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Kardiologie
Disertační práce: Vývoj echokardiografických parametrů u pacientů s nově diagnostikovanou dilatační kardiomyopatií

Novák, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Vnitřní nemoci
Disertační práce: Význam mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

Opatřil, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Kardiologie
Disertační práce: Nové možnosti využití perfuzních a mappingových metod magnetické rezonance srdce

Packová, Barbora

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Vnitřní nemoci
Disertační práce: Markery v diagnostice přetrvávající slizniční atrofie, refrakterní celiakie a maligních komplikací u pacientů s celiakií

Pinková, Blanka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Dermatovenerologie
Disertační práce: Kongenitální ichtyózy - korelace genotypu a fenotypu

Poloczková, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Kardiologie
Disertační práce: Bioptická diagnostika myokarditid

Poredská, Karolina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Vnitřní lékařství
Studijní plán: Vnitřní nemoci
Disertační práce: Rekurence Crohnovy choroby po ileocékální resekci