Počet výsledků: 1184

Výsledky se týkají 6 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sportovních studií
Obor/plán
FSpS - Fyzika: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy FSpS - Matematika: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy FSpS - Tělesná výchova a sport: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Bartoňková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Analýza moderních gymnastických forem ve vybraném oddíle gymnastiky

Bartošek, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2011

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Využití kinematické analýzy ve sportovní a medicínské praxi

Basel, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2010

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Odrazová síla brankáře ve fotbalu

Baše, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2013

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Teamgym jako aktuální gymnastický sport na mezinárodní úrovni

Bauer, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2007

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Aplikace taktiky sportovního zápasu v karate

Bauerová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2020

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Silový trénink jako nástroj redukce dětské nadváhy a obezity

Baumgartnerová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2010

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek.

Bednář, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2020

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Analýza nahrávky v mužském volejbale

Bedrnová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2013

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Výživa a sportovní trénink dětí v soutěžních formách aerobiku

Bejr, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2018

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Vliv zatížení na disjunktivní reakčně-rychlostní schopnosti u fotbalistů

Belej, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Rozvoj zručnosti u seniorů pomocí motorických cvičení a her

Bělinová, Vanda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2011

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Drezura a paradrezura v jezdectví, výcvik jezdců se zdravotním postižením.

Běloušek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2017

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Druhy svačin u dětí základních škol

Bělovský, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Kinematická analýza výskoku a seskoku v biketrialu

Benda, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Zimní kurzy na střední škole

Beneš, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2012

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Historie největších silničních etapových cyklistických závodů

Berger, Erik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2018

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Postoje k tělesné výchově a sportu a jejich souvislost se známkou z tělesné výchovy

Betlachová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2018

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Faktory ovlivňující zařazení gymnastických disciplín do výuky TV na základních a středních školách v kraji Vysočina

Bielka, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2019

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Discgolf

Bigasová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2015

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Možnosti zvyšování úrovně rovnováhových schopností u sportovních gymnastek pomocí jógových cvičení