Počet výsledků: 1184

Výsledky se týkají 6 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sportovních studií
Obor/plán
FSpS - Fyzika: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy FSpS - Matematika: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy FSpS - Tělesná výchova a sport: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Božoňová, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2011

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Účelová atletika (východiska, cíle, obsah, příklady cvičení)

Brázda, Stanislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2013

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Model snowkitingového kurzu v rámci studia na Masarykově univerzitě

Brázdilová, Jarmila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2012

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Komparační studie evaluačního procesu základní školy s programem Škola podporující zdraví

Brázdová, Lýdie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Možnosti kariérního růstu učitelů na 2. stupni ZŠ a příprava nového kariérního systému

Brebera, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2007

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Posouzení materiálně technické základny městských sídel o různých počtech obyvatel

Brešlová, Jarmila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2007

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Problematika vyrovnávacích cvičení ve školní tělesné výchově

Brodecký, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2019

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Vztah izokinetické síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu a vertikálního výskoku u elitních hráčů fotbalu

Brokeš, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2017

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Využití slackline na základních školách

Brtník, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Porovnání výkonů z OH v běhu na 800 a 1500 m

Brtníková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Postoje dívek v období adolescence k sportovně pohybovým aktivitám

Brückner, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Sport jako jeden ze způsobů pastorace

Brunclíková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2013

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Monitorování tlaku nohy při kontaktu s podložkou u výkonnostních volejbalistek

Brzobohatý, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Vliv explozivně silového tréninku ledních hokejistů na vybrané rychlostní ukazatele.

Brzobohatý, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2017

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Aktuální trendy rozvoje maximální síly

Březina, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Využití technik divadelní improvizace v hodinách tělesné výchovy na gymnáziu s uměleckou profilací

Březinová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2013

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Hodnocení obezity různými parametry u žen v jihomoravském kraji (18 - 39 let)

Břichnáčová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2012

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Nebezpečí úrazů a zdravotní rizika při jízdě na in -line bruslích. Prevence, první pomoc.

Bubeníček, Radim

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2011

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Útočení obranné formace na MS 2010 ve fotbale

Bubláková, Nina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Využití mobilních aplikací ve výuce lyžování

Bubniak, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Analýza finálových zápasů nohejbalového MS v Nymburku 2008