Počet výsledků: 24

Výsledky se týkají 5 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Chirurgie a reprodukční medicína: Gynekologie a porodnictví LF - Chirurgie a reprodukční medicína: Chirurgie LF - Chirurgie a reprodukční medicína: Oftalmologie
zahrnout jen obhájené práce

Valoušek, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Využití senzorů magnetického pole při distálním jištění intramedulárních hřebů u zlomenin dlouhých kostí

Ventruba, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Gynekologie a porodnictví
Disertační práce: Mastektomie a rekonstrukční operace u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu

Vinklerová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Disertační práce: Nové biomarkery v diagnostice, léčbě a dispenzarizaci pacientek s prekancerózou a karcinomem děložního těla

Vyskočil, Robert

(udělen titul Ph.D.)