Počet výsledků: 2

Fakulta
Farmaceutická fakulta
Obor/plán
FaF - Farmakognozie: Farmakognozie
zahrnout jen obhájené práce

Molčanová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2023

Studijní program: Farmakognozie
Studijní plán: Farmakognozie
Disertační práce: Obsahové látky typu prenylovaných fenolů - izolace, strukturální analýza a biologická aktivita

Rotrekl, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmakognozie
Studijní plán: Farmakognozie
Disertační práce: Přírodní protizánětlivé látky a glukanové částice jako jejich nosiče - využití na ex vivo a in vivo modelech