Počet výsledků: 12

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historie: Historie

Drašnar, Vojtěch

(obhajoba nebyla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: František Karel Libštejnský z Kolovrat jako prototyp barokního aristokrata, politika a diplomata

Drobný, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Panna Maria Svatotomská. Konceptualizace vizuální reprezentace na příkladu obrazu.

Juřička, Martin

(obhajoba dosud neproběhla)

Doktorské studium, Filozofická fakulta

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Od nepanské šlechty k rytířskému stavu. Sociální a politické proměny nižší šlechty na Moravě v pozdním středověku.

Lexa, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Skupinové násilí v letech 1918–1920 na moravsko-slovensko-rakouském pomezí se zaměřením na pachatele a jejich motivace k násilnému jednání

Lyčka, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Voják stavebníkem: Jan I. Josef kníže z Liechtensteina (1760–1836)

Máša, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: František Ladislav Rieger jako tvůrce a objekt české historické paměti

Monkal, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Pospolitost nebo společenství? Předlitavsko a jeho národy - konflikt nebo kooperace? (Historická sonda národnostního soužití v šesti městech).

Pospíchal, Jonáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Vztahy československé a jugoslávské exilové vlády v letech 1941-1945

Strašák, Adam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Delikty proti náboženství na Moravě v letech 1898-1918

Štěpánková, Andrea

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Mezi strachem a přijetím: Novokřtěnci a předbělohorská Morava

Šumichrast, Adam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Transformácia či zánik? Vývoj odborov v Protektoráte Čechy a Morava a Slovenskom štáte v kontexte európskych diktatúr.

Zajíc, Libor

(obhajoba dosud neproběhla)

Doktorské studium, Filozofická fakulta

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Relikvie v českých zemích za vlády Přemyslovců na stránkách písemných pramenů