Počet výsledků: 57

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Český jazyk a literatura: Český jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Motiv ženy a lásky ve vybraných povídkách Jiřího Wolkera

Bartošová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Komparační analýza románů Houbařka a Do tmy

Braunerová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Morfologické gemináty v češtině a jejich fonetické chování

Brzobohatý, Alois

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Tradice teorie jazykového managementu v českém sociolingvistickém kontextu

Čechovská, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Hypokoristika u mladé generace na Ivančicku

Erbenová, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Prvky magického realismu v Zimohrádku Ivana Wernische

Filipová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Analýza vybraných instagramových účtů zabývajících se češtinou a charakteristika jejich adresátů

Fránová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Ablautové alternace u sekundárních imperfektiv

Hemelíková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Názvy rozhleden v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji

Höpperová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Ortografie českých kramářských tisků vydaných v brněnské tiskárně Hedwigy Rohrerové ve 40. letech 19. stol.

Hrdličková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Odraz válečné krize ve vyprávění nejstarší generace na Jihlavsku

Hruboňová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Křelinův Můj otec kapitán v kontextu literatury pro mládež

Hrůzek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Poetika písňových textů Jaroslava Hutky

Hříbková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Detektivka a příběh s tajemstvím v tvorbě D. Krolupperové pro děti a mládež

Ježková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Srozumitelnost příkladových lexikálních jednotek ve vybraných pracovních sešitech českého jazyka pro 8. a 9. třídu ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií

Kamarád, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Motivy osamělosti v próze Egona Hostovského

Kavka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Lexikální diference v běžné mluvě na Chebsku

Klodwigová, Táňa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Poetika povídkové knihy Možná že odcházíme

Kocmanová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Život Panny Marie v kramářských písních a anglických broadside ballads

Königová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Neporozumění, (ne)komunikace postav v díle Lidmily Kábrtové