Počet výsledků: 7

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Český jazyk: Český jazyk
zahrnout jen obhájené práce

Cortiula, Maria

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk
Studijní plán: Český jazyk
Disertační práce: The Nanosyntax of Friulian Verbs. An Analysis of the Present and Past in Tualis Friulian

Holaj, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk
Studijní plán: Český jazyk
Disertační práce: Nástroj pro automatický přepis řeči nerodilých mluvčí českého jazyka

Janků, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk
Studijní plán: Český jazyk
Disertační práce: The Nanosyntax of Czech Nominal Declension

Khatebová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Český jazyk
Studijní plán: Český jazyk
Disertační práce: Vybrané aspekty stylu diskuzí na komunitních webech se zřetelem ke generačním rozdílům mezi jejich účastníky

Machura, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk
Studijní plán: Český jazyk
Disertační práce: Automatické doplňování a korekce interpunkce v češtině

Mrkývka, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk
Studijní plán: Český jazyk
Disertační práce: Webový korektor jako prostředek formalizace pravidel českého jazyka

Válková, Adriana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk
Studijní plán: Český jazyk
Disertační práce: Využití slovotvorného významu v oblasti výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka