Počet výsledků: 12

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filozofie: Filozofie
zahrnout jen obhájené práce

Dolák, Antonín

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Srovnání logického atomismu u Wittgensteina a Russella a vliv logického atomismu na současné metafyzické koncepce v analytické filozofii

Filip, David

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2004

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Zusammengesetztheit und Realismus.

Funda, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: K problému poznání a rozumění v dekonstrukci, neopragmatismu a postanalytické filozofii

Haváč, Zdeněk

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Přirozená informace jako ontologický problém

Mácha, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Analytische Theorien der Metapher

Rafailov, Boris

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Filosofické aspekty v díle C. G. Junga

Roshangar, Hazhir

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Filozofie
Studijní plán: Filozofie
Disertační práce: Truth and Communicability: Reality and Mathematical Discourse

Sekerák, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Problém filosofické interpretace přírodovědného textu: G. J. Mendel

Šíp, Radim

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Richarda Rortyho ústup do jazyka v kontextu vývoje "americké dispozice"

Timko, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Evolúcia - informácia - skutočnosť

Trávníčková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Problém prvopočátku v Aristotelově filosofii

Váně, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Teorie spravedlnosti. Pokus o typologii