Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Aplikovaná a environmentální geologie: Aplikovaná a environmentální geologie
zahrnout jen obhájené práce

Dragounová, Blanka

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Diplomová práce: Inženýrskogeologické a geotechnické zhodnocení skalního svahu, Brno - Štýřice

Drnovec, Jiří

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Diplomová práce: Hydrogeologické poměry v jímacím území Přeštice

Kremzová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Diplomová práce: Ramanova spektroskopie uraninitu z vybraných ložisek východního moldanubika

Ondráčková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Diplomová práce: Vliv dobývacího prostoru Štramberk na podzemní vodu

Talafová, Markéta

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Diplomová práce: Anizotropie pevnosti tektonické výplně zlomových struktur