Počet výsledků: 5

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Aplikovaná geografie a geoinformatika: Aplikovaná geografie a geoinformatika
zahrnout jen obhájené práce

Bláhová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Časoprostorová variabilita hydrometeorologických extrémů v ČR na základě novinových článků, 1941–1960

Blatný, Mikuláš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Možnosti práce s otevřenými daty při řízení obce / regionu

Koktavá, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Uživatelská testování vyhledávacích nástrojů pro prostorová data

Podhrázká, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Geografie sportu: přítomnost extraligového sportovního klubu na malé obci

Simerská, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Aplikační možnosti dálkového průzkumu Země v monitoringu kulturní zemědělské krajiny