Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Ochrana přírody: Ochrana přírody - botanika PřF - Ochrana přírody: Ochrana přírody - zoologie
zahrnout jen obhájené práce

Jurečka, Mořic

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ochrana přírody
Studijní plán: Ochrana přírody - zoologie
Diplomová práce: Ovlivňují pachové ohradníky chování zvěře?

Novotná, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ochrana přírody
Studijní plán: Ochrana přírody - botanika
Diplomová práce: Taxonomie příbuzenského okruhu ohroženého starčku celolistého v České republice