Počet výsledků: 353

Výsledky se týkají 15 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Analytická chemie PřF - Chemie: Anorganická chemie PřF - Chemie: Biofyzikální chemie PřF - Chemie: Fyzikální chemie PřF - Chemie: Materiálová chemie PřF - Chemie: Organická chemie PřF - Chemie: Strukturní chemie PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Abdassalam, Aesha

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Supramolecules and nano gold.Mass spectrometric and capillary electrophoretic study

Abduslam, Zainab Abu

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Umělé neuronové sítě v chemii

Abobaker, Dheba

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Capillary Electrophoresis of Cucurbiturils

Adamec, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Diplomová práce: Schiffovy baze odvozené od diaminoglykolurilu

Adámek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Analytické aplikace NIR laserových diod

Andělová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Diplomová práce: Studium reaktivity lineárních difosfazenů, strukturní charakterizace produktů a jejich vlastnosti

Babiak, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Diplomová práce: Studium komplexů platnatých a platičitých s vybranými N-donorovými ligandy

Bačovská, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Diplomová práce: Studium reakce lineárního chlorofosfazenu Cl3PNP(O)Cl2 s deriváty adamantanaminu.

Badin, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Luminiscenční vlastnosti nanočástic v deuterované vodě

Bahelková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Distribuce prvků v rostlinných materiálech

Baliak, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Nanočástice v molekulové spektroskopii

Bartl, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Diplomová práce: Přenos protonu na purinovém a modifikovaném purinovém skeletu

Bartošková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Využití ITP v environmentální a elementární analýze

Bařinová, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS ve spojení s laserovou ablací - ICP OES

Bednařík, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Stanovení rtuti ve vodním ekosystému

Bělehrad, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Charakterizace esterů cholesterolu desorpční hmotnostní spektrometrií za účasti nanočástic

Boldareva, Daria

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Nanočástice kovů a jejich slitin deponované na porézních materiálech

Borůvka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Materiálová chemie
Diplomová práce: Syntéza a charakterizace nanočástic Sn, Bi a Ni a jejich slitin

Bosáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Studium akustického signálu ve spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS)

Bouzek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Diplomová práce: alpha-Azidomethylidenlaktony