Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Keprt, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Stavebnice v projektové výuce jako prostředek k volbě povolání

Knopp, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Problematika zkoumání textury povrchů moderních materiálů na úrovni ZŠ