Počet výsledků: 1

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Szűcsová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Studijní plán: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Disertační práce: Softwarové umenie a galerijná prax