Počet výsledků: 25

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Beránek, Lukáš

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Analýza turistické infrastruktury jeskyně Balcarka

Bisová, Tereza

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Instagram jako inspirace do výuky zeměpisu

Burgmann, Oskar Adam

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Geoinformační dovednosti v učebnicích zeměpisu pro základní školy

Dočekalová, Denisa

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Příležitosti pro terénní výuku na území města Poličky

Humlíček, Jakub

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití aplikace Dashboard ve výuce zeměpisu

Chromečková, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výukové materiály pro podporu porozumění důsledkům působení Měsíce na Zemi

Jourová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Revitalizace malých vodních toků jako nástroj pro zlepšení vodního režimu krajiny – případová studie z vybraného území

Kovářová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Návrh naučné stezky o významu vody v krajině v okolí vodní nádrže Mostiště

Kratochvílová, Anna

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Pojetí geografie v českých science centrech

Kroul, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Migrace obyvatelstva jako klíčové téma geografického vzdělávání: přehledová studie

Lapčíková, Vendula

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Virtuální terénní cvičení v okolí obce Spytihněv

Lhotský, Daniel

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vývoj koncentrací vybraných skleníkových plynů na území ČR jako téma do výuky na základních školách

Moos, Alexandr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Potenciál krajiny Rosicko-Oslavanska pro terénní výuku na ZŠ

Nováková, Lucie

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Satelitní mapování zdravotního stavu vegetace a rizik vzniku lesního požáru v souvislosti s kůrovcovou kalamitou

Ožvoldík, Tomáš

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využitelnost nových linek a spojení MHD ve Zlíně žáky vybrané základní školy

Petráš, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Analýza úloh ověřujících mapové dovednosti v Zeměpisné olympiádě kategorie B v ročníku 2020/2021

Smělíková, Adriana

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Zkušenosti s odstěhováním se ze Žďáru nad Sázavou

Souček, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Terénní výuka v Brně-Řečkovicích a blízkém okolí

Ševčíková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Bezpečnost terénní výuky

Štěrba, Karel

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Začlenění dálkového průzkumu Země do výuky geografie na tématu místní krajiny v okolí základní školy Boženy Němcové v Sokolově