Počet výsledků: 18

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sportovních studií
Obor/plán
FSpS - Kinantropologie: Kinantropologie
zahrnout jen obhájené práce

Crhová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv pohybové intervence na fyzickou zdatnost, hustotu kostí a kvalitu života u pacientek s rakovinou prsu.

Florian, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Porovnání účinku HIIT metod na úroveň zdatnosti a změnu parametrů tělesného složení.

Grün, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv aerobní pohybové aktivity na hipokampální neurogenezi a paměťové funkce

Hlinský, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv dietních nitrátů na účinnost svalové práce

Janák, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Analýza herních charakteristik finálových zápasů juniorů při WJTF 2017-2019

Jurečka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vztah výsledků testů fyzické zdatnosti a dosažených bodů za výkon ve sjezdovém lyžování

Kalina, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Faktory ovlivňující ekonomiku běžeckého pohybu

Koloničný, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Relative Age Effect v juniorském tenisu

Králová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Efekty různých druhů silových programů v intenzitě nad 90 % Pmax a plyometrického tréninku na vybrané ukazatele kondičních schopností

Mirovský, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Dobrovolná práce jako významná latentní proměnná při pořádání velkých sportovních akcí

Novák, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vztah mezi subjektivně vnímaným stresem, sebeobranným výkonem a přežitím napadené osoby v modelových sebeobranných situacích

Růžičková, Jaroslava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Ekonomika vytrvalostního běhu na různých površích tratě

Selecká, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Assessment of pelvic floor dysfunctions in sportswomen

Sitek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: The Effect of a Specialised Intervention Programme on Motor Skills in Parkinson’s Disease Patients

Vasilcova, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vplyv vývojovej dysplázie bedrového kĺbu na polohu päty, pronáciu chodidiel a chôdzu.

Vychodilová, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Efekt pohybové intervence metodou facial fitness na rozvoj volejbalového výskoku

Zderčík, Antonín

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Možnosti využití software FuzzME v diagnostice úrovně výkonnostních předpokladů.

Žák, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Hodnocení střelecké úspěšnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení v biatlonu