Počet výsledků: 1

Obor/plán
PdF - Školní pedagogika: Školní pedagogika

Ševčík, Karel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Školní pedagogika
Studijní plán: Školní pedagogika
Disertační práce: Finanční gramotnost v projektovaném kurikulu