Počet výsledků: 17

Výsledky se týkají 5 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PdF - Učitelství fyziky pro základní školy: Učitelství fyziky pro základní školy

Blahák, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Radioaktivita pro žáky druhého stupně v prostředí science centra

Blahová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Analýza učebnic fyziky se zaměřením na optiku

Hronová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Podpůrné materiály k výuce fyziky v 6. ročníku ZŠ

Chromková, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Daltonské prvky ve výuce fyziky

Janík, Adrián

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Dlhodobé dopady covidového režimu na fyzikálne vzdelávanie žiakov

Kočí, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Rentgenové záření a jeho využití

Kubinová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Pojmové mapy vo výučbe fyziky

Maxová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Využití principů dálkového průzkumu Země při monitorování životního prostředí a aplikace údajů ve výuce

Mikulcová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Náměty pro výuku fyziky v zahraničních didaktických časopisech - angličtina

Musil, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství matematiky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Konceptuální fyzika ve výuce hydrostatiky na základní škole

Nováková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Badatelsky orientovaná výuka ve fyzice na ZŠ

Pospíšilík, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Výuka fyziky ve slovanských státech

Rzeszutková, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Pokusy z optiky ve výuce fyziky na základní škole

Srbová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Vysokoškolská příprava budoucích učitelů fyziky

Šimeček, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Sbírka fyzikálních úloh pro druhý stupeň ZŠ

Vondrušková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Mezipředmětové vztahy výuky fyziky a přírodopisu na základní škole

Vysloužilová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Využití konceptu zážitkových her pro výuku fyziky