Počet výsledků: 35

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PdF - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Adam, Ivo

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Predace ještěrek čeledi Lacertidae omnivorními ptáky

Benešová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: 3D model neuronu a nervové synapse pro využití do výuky přírodopisu na 2. stupni základní školy

Čížková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Léčivé rostliny ve vybraných učebnicích přírodopisu pro 2. stupeň základních škol

Dvořáčková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Mapování výskytu krtonožky obecné (Gryllotalpa gryllotalpa) v zájmové oblasti

Frantová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Železné rudy z lokality Rudice-Seč

Gregorová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Teplotní profil Císařskou jeskyní (Moravský kras)

Hrdá, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Řasová flóra rybníku Panina louka a přilehlých mokřadů v obci Sudice na Boskovicku

Chlebková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Fytoplankton vodní nádrže Olešná se zaměřením na sinice vodního květu

Jaskulová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Monitoring of the Rattle Grasshopper populations in the Vsetínské vrchy hills

Jůzová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Monitoring opylovačů v okolí stanoviště včelstev v obci Okříšky

Kališová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vliv koronakrize na tělesné složení a pohybové aktivity sportovců

Kocichová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Populační ekologie hlodavců v přirozeně se obnovujícím lesním porostu.

Kopečková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Mapování výskytu kobylky bezkřídlé v oblasti východní Jevišovické pahorkatiny

Kostečková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Pohlavně přenosná onemocnění – informovanost žáků 2. stupně základních škol

Litenová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Řasová flóra vybraných rybníků a přilehlého mokřadu v katastru obce Jindřichův Hradec

Michalcová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Mapování populací velkých sladkovodních měkkýšů na Šternbersku

Morávková, Julie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vliv stravy a dentální péče na zdraví zubů a ústní dutiny

Naňáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Změny v zastoupení rozsivek v podélném profilu Hložeckého potoka v Bílých Karpatech

Navrátilová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vliv okolních podmínek na aktivitu klíšťat na lokalitě Pisárky v Brně

Nováková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kovariáty změny tělesné hmotnosti ještěrky obecné (Lacerta agilis Linnaeus 1758)