Počet výsledků: 24

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PřF - Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Daďová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Význam různých izoforem adenylátcykláz ve fyziologické funkci buněk

Dave, Zankruti

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: ErROR's in cellular crosstalk - importance in development and disease

Drápela, Stanislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Koncept syntetické letality v terapii pokročilého karcinomu prostaty

Gömöryová, Kristína

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Využití pokročilých proteomických metod ve studiu buněčné signalizace

Hampl, Marek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Vývojové procesy podílející se na vzniku rozštěpů rtů a patra

Karasová, Martina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Buněčný lipidom jako diagnostický a prediktivní faktor v normálních a nádorových buněčných populacích

Kocurková, Anna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: The role of hyaluronic acid in the development of peritoneal fibrosis and adhesions

Kravec, Marek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Nové regulační mechanismy ve Wnt dráze

Krkoška, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Úloha vybraných kináz v regulaci smrti nadorových buněk indukované chemoterapeutickymi látkami a cytokinem TRAIL

Kunc, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Imunitní a behaviorální reakce hmyzu na stres

Kvokačková, Barbora

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Intratumorální heterogenita a plasticita nádorů prsu

Machát, Radek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Patogeneze, diagnostika a prevence významných virových chorob kapra

Netušil, Radek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Kryptochrom II v magnetorecepci hmyzu

Paclíková, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Funkční analýza proteinu Dishevelled pomocí CRISPR/ Cas9 editační technologie

Radaszkiewicz, Tomasz Witold

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: The role of RING finger proteins in Wnt signalling

Radoňová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Kontrolní mechanismy segregace chromozomů během časného vývoje

Raptová, Petra

(obhajoba dosud neproběhla)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Mechanismus účinku sinicového lipopolysacharidu na epiteliální a imunitní buňky

Skočková, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Prozánětlivé působení lipopolysacharidů sinicových vodních květů in vitro

Skoroplyas, Svitlana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Modulation of specific immune response and hypersensitivity reaction by pseurotins

Sladeček, Stanislava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Úloha duálně specifických fosfatás v kardiomyogenezi