CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

specie, icp-ms, sedimenty, hplc, arsen

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Maňáková, Blanka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kovy a jejich biodostupnost | Theses on a related topic Display description

2.
Kuta, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení těžkých kovů v sedimentech a půdách metodou ICP spektrometrie | Theses on a related topic

3.
Kuta, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Speciace významných prvků v biologickém materiálu (selen) | Theses on a related topic

4.
Maléřová, Kristýna maiden name: Kroupová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení methylrtuti v tělních tekutinách | Theses on a related topic

5.
Maléřová, Kristýna maiden name: Kroupová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení toxických prvků a jejich forem v klinických materiálech | Theses on a related topic

6.
Maňáková, Blanka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Možnosti snížení rizikovosti arsenu v problematických kalech | Theses on a related topic

7.
Martiník, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Jednokrokové extrakce pro stanovení forem arsenu v sedimentech a půdách | Theses on a related topic

8.
Procházková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Analýza metaloproteinů pomocí LC-MS | Theses on a related topic

9.
Ábelová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho | Theses on a related topic

10.
Adámek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Speciace sloučenin chromu pomocí HPLC | Theses on a related topic

11.
Adámek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Analytické aplikace NIR laserových diod | Theses on a related topic

12.
Balšínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérních sedimentů na lokalitě Pravlov IVd | Theses on a related topic

13.
Bednařík, Antonín
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení rtuti v šupinách ryb | Theses on a related topic

14.
Bošková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Interakce ferrátů s rozpuštěným arzenem | Theses on a related topic

15.
Brejcha, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Sledování biotransformační aktivity CYP1A2 pomocí modelového markeru kofeinu | Theses on a related topic

16.
Brejcha, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení metabolické aktivity CYP1A2 pomocí kofeinu v moči a slinách | Theses on a related topic

17.
Brzobohatý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Frakcionace krevní plazmy před analýzou hmotnostní spektrometrií | Theses on a related topic

18.
Červenka, Rostislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Stanovení a speciace rtuti v životním prostředí | Theses on a related topic

19.
Čmelík, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Stanovení síry a selenu ve vzorcích životního prostředí | Theses on a related topic

20.
Dadajová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Plasmatické hladiny kyseliny močové v průběhu těhotenství | Theses on a related topic

21.
Dostál, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Kontaminace fluvizemí a její ekotoxikologiecké důsledky | Theses on a related topic

22.
Dubová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Izolace specií rtuti ze sedimentů. | Theses on a related topic

23.
Dubová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení forem rtuti a selenu ve vybraných materiálech | Theses on a related topic

24.
Duša, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Kapilární separační metody v analýze metabolomu a složitých biologických matricí | Theses on a related topic

25.
Dvořák, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Denitrifikace u jednooxidasových kmenů Paracoccus denitrificans | Theses on a related topic

26.
Dymák, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Hodnocení ekotoxicity vytěžených a dnových sedimentů ekotoxikologickými testy výluhů | Theses on a related topic

27.
Dymák, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů | Theses on a related topic

28.
Fabrik, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Kombinace separačních metod s hmotnostní spektrometrií pro charakterizaci sacharidů | Theses on a related topic

29.
Fiala, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Separace krátkých oligonukleotidů ve vybraných módech vysokoúčinné kapalinové chromatografie | Theses on a related topic

30.
Fiala, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Retenční chování trinukleotidů v HPLC | Theses on a related topic

31.
Fojt, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů | Theses on a related topic

32.
Fuksová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace metody HPLC ke stanovení methylxantinů v potravinách | Theses on a related topic

33.
Goišová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Optimalizece stanovení fytoestrogenů pomocí HPLC-MS | Theses on a related topic

34.
Goišová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Hladiny fytoestrogenů v komerčně dostupných vzorcích mlék | Theses on a related topic

35.
Gregorová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: HPCL studium kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů ve vybraných rostlinných druzích čeledi Papaveraceae | Theses on a related topic

36.
Hanáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Isoflavony v trávicím traktu krav | Theses on a related topic

37.
Hebedová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Příprava nitridů fosforu a studium jejich stability | Theses on a related topic

38.
Hegrová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Stanovení arsenu a selenu v biologických vzorcích a vzorcích životního prostředí metodami atomové spektrometrie s generováním těkavých sloučenin | Theses on a related topic

39.
Hořínek, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd rizikovými prvky | Theses on a related topic

40.
Hrubý, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Faciální studium vybraných vrtných jader neogenních sedimentů karpatské předhlubně | Theses on a related topic

41.
Jebavá, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Stanovení lipidů metodou HPLC | Theses on a related topic

42.
Jedličková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení trichothecenových mykotoxinů v ječmeni a sladu | Theses on a related topic

43.
Juračková, Nicola
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Stanovení antiepileptik v biologickém materiálu | Theses on a related topic

44.
Jurčková, Žaneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení endokanabinoidů pomocí HPLC | Theses on a related topic

45.
Juřica, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Stanovení isoforem cytochromu P450 pro klinické a experimentální využití | Theses on a related topic

46.
Kadlecová, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení elementární formy selenu v biologických materiálech | Theses on a related topic

47.
Kleinová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie sedimentů Javoříčských jeskyní | Theses on a related topic

48.
Klepárník, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Chemistry and Biochemistry (4-years) / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Studium nových biochemických markerů u srdečního selhání | Theses on a related topic

49.
Kostřicová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Bioindikace toxického znečištění drobných toků na základě analýzy deformit ústního ústrojí larev pakomárovitých (příp. dalších bezobratlých)

50.
Králíková, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Chemistry and Biochemistry (4-years) / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Role homocysteinu a příbuzných thiolů u poruch reprodukce | Theses on a related topic