Theses on a related topic (having the same keywords):

butyrylcholinesterasa, karbamaty, fia, oximy, acetylcholinesterasa, organofosfaty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kovář, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Měření aktivity cholinesterasy v průtočném systému | Theses on a related topic Display description

2.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

3.
Stehlíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Optimalizace stanovení polárních pesticidů v environmentálních matricích | Theses on a related topic

4.
Vrchovecká, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Nanočástice kovů pro zvýšení signálu biosensorů | Theses on a related topic

5.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Biochemické markery v ekotoxikologii terestrických plžů | Theses on a related topic

6.
Gereg, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Imunochemická stanovení s použitím fluorescenčních nanočástic | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Imunochemická stanovení s použitím fluorescenčních nanočástic | Theses on a related topic

7.
Herczeg, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Imunostanovení s fluorescenčními nanočásticemi pro detekci Melissococcus plutonius | Theses on a related topic

8.
Hlaváčová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Měření inhibitorů acetylcholinesterasy pomocí SIRE techniky | Theses on a related topic

9.
Hubatka, František
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Magnetické částice jako reverzibilní nosič pro enzymové elektrody | Theses on a related topic

10.
Hynšt, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium mechanismů enzymatických reakcí pomocí výpočetních metod | Theses on a related topic

11.
Komancová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj miniaturního pasivního vzorkovače na bázi polydimethylsiloxanu pro analýzu alkylfosfátů a pižmových látek ve vodním prostředí | Theses on a related topic

12.
Kurková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Fotochemie perzistentních organických polutantů v přírodním a umělém sněhu a ledu | Theses on a related topic

13.
Taszková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Toxicita insekticidů pro larvy pakomárů: interakce s podmínkami v laboratorních experimentech | Theses on a related topic

14.
Urbánek, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace programu AutoDock 3.0 při reprodukci rentgenových krystalografických struktur komplexu acetylcholinesterázy s jejími reaktivátory | Theses on a related topic

15.
Wiesner, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years)
Dissertation defense: Studium acetylcholinesterasy metodami výpočetní chemie | Theses on a related topic