Theses on a related topic (having the same keywords):

odpovednost za vady v nemeckem pravu, sale of goods in a shop., prodej zbozi v obchode, contract of sale, liability for defects, liability for defects in german law, kupni smlouva, odpovednost za vady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Maňáková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za vady věci prodané v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic Display description

2.
Seidel, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za vady věci prodané v české právní úpravě před a po 1.1.2014 a v CESL | Theses on a related topic

3.
Bryxová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Odpovědnost za vady prodané věci | Theses on a related topic

4.
Plajner, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadné plnění z kupní smlouvy | Theses on a related topic

5.
Ambrožová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vady zájezdu v české a německé právní úpravě | Theses on a related topic

6.
Belanová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadné plnění v závazkových vztazích a jeho následky | Theses on a related topic

7.
Cuberová, Júlia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Uplatňování práv z odpovědnosti za vady - komparace české a čínské právní úpravy | Theses on a related topic

8.
Hanák, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Optimalizace stavební smlouvy o dílo z pohledu subdodavatele | Theses on a related topic

9.
Horáček, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Rámcové kupní smlouvy v oblasti mezinárodního obchodu - právní režim a doporučený obsah | Theses on a related topic

10.
Machuča, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Stanovení ceny ve smlouvě v judikatuře a praxi | Theses on a related topic

11.
Prokopová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouva kupní a smlouva směnná | Theses on a related topic

12.
Severa, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní význam § 2165 odst. 1 ObčZ | Theses on a related topic

13.
Slavíková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za vady dle nového občanského zákoníku ve světle stávající judikatury | Theses on a related topic

14.
Volný, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Kupní smlouva a vady z oblasti porušení práv k duševnímu vlastnictví | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Kupní smlouva a vady z oblasti porušení práv k duševnímu vlastnictví | Theses on a related topic

15.
Zatloukalová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Záruka v českém právu de lege lata, de lege ferenda a v DCFR (komparativní analýza) | Theses on a related topic

16.
Zrebný, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Projevy principu profesionality v rámci smlouvy o dílo | Theses on a related topic

17.
Becková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a obchodní podmínky | Theses on a related topic

18.
Bena, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za vady software | Theses on a related topic

19.
Brotan, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní kupní smlouva - interakce unifikovaného hmotného a kolizního práva | Theses on a related topic

20.
Bubrjak, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Oprava a úprava věci

21.
Cibulková, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Odpovědnost za vady v občanském právu | Theses on a related topic

22.
Došková, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za vady v českém a rakouském právu | Theses on a related topic

23.
Francová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Reklamační proces podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - teoretický rozbor | Theses on a related topic

24.
Garšic, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost zhotovitele za vady plnění dle FIDIC a českého práva | Theses on a related topic

25.
Gonda, Ján
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přechod nebezpečí ztráty a poškození zboží dle Vídeňské úmluvy a ve vztahu k INCOTERMS 2010 | Theses on a related topic

26.
Hanáčková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kupní smlouva - historickoprávní vývoj v českých zemích | Theses on a related topic

27.
Heinl, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Odpovědnostní vztahy ve smlouvách o výstavbě | Theses on a related topic

28.
Husa, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Dopady dodání zboží s vadami kvalitativními či kvantitativními v režimu Vídeňské úmluvy | Theses on a related topic

29.
Javora, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vady zboží v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

30.
Jurka, Marian
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana kupujícího při prodeji zboží v obchodě | Theses on a related topic

31.
Klanduchová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Analýza dodacích podmínek dle INCOTERMS 2010 | Theses on a related topic

32.
Kolenčíková, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Obchodněprávní kupní smlouva a problematika elektronické kontraktace | Theses on a related topic

33.
Kovářová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní zabezpečení distribučních a dealerských vztahů | Theses on a related topic

34.
Kraslová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika kontroly zboží v mezinárodním obchodním styku | Theses on a related topic

35.
Krčálová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kupní smlouva - vady zboží a jejich následky | Theses on a related topic

36.
Kuntová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace právní úpravy kupní smlouvy v českém a ruském obchodním právu | Theses on a related topic

37.
Langrová, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Analýza aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží s ohledem na mezinárodní prvek – praktické dopady | Theses on a related topic

38.
Marek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané aspekty mezinárodní dodávky investičních celků | Theses on a related topic

39.
Měchura, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dodací a platební podmínka při koupi softwaru v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic

40.
Miketa, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodní kupní smlouva v judikatuře a v evropském „soft law“ (vybrané otázky) a možný dopad přijetí návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné právní úpravě prodeje (COM 2011, 635) | Theses on a related topic

41.
Minařík, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - rozsah a vymezení, aplikace s přihlédnutím k problematice jejího vyloučení, interpretace a vyplnění mezer úpravy

42.
Musilová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Vztah dodací podmínky v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a INCOTERMS 2000 | Theses on a related topic

43.
Musilová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zpracování dokumentace u smluv kupních a smluv o dílo | Theses on a related topic

44.
Navrkal, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Odpovědnost za vady podle obchodního zakoníku | Theses on a related topic

45.
Osička, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Ochrana spotřebitele při koupi spotřebního zboží (rozbor a srovnání vybraných ustanovení německé a české právní úpravy) | Theses on a related topic

46.
Pírková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odstoupení od smlouvy a jeho vazby na další následky - komparativní pohled Vídeňské úmluvy a českého občanského zákoníku | Theses on a related topic

47.
Pohlová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Analýza obsahu obchodních podmínek a formulářových smluv | Theses on a related topic

48.
Pražan, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní koupě obchodního závodu | Theses on a related topic

49.
Rajf, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele | Theses on a related topic

50.
Řehořová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Aplikační předpoklady Vídeňské úmluvy | Theses on a related topic