Theses on a related topic (having the same keywords):

coulometry, copper, red wine, coulometrie, dusicnany, nitrates, med, voda, water, cervene vino

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bačová, Věra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defence: Stanovení kyseliny askorbové a fosforečnanů coulometricky | Theses on a related topic Display description

2.
Bagarová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Videonávody k přírodovědným pokusům a jejich aplikace ve výuce na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

3.
Boldareva, Daria
Faculty: Faculty of Science
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Material Chemistry
Master's thesis defence: Nanočástice kovů a jejich slitin deponované na porézních materiálech | Theses on a related topic

4.
Bošková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Interakce ferrátů s rozpuštěným arzenem | Theses on a related topic

5.
Brodecký, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Hmotové toky CO2 z půd do venkovní atmosféry | Theses on a related topic

6.
Brulík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Doctoral thesis defence: Development of Analytical Methods for Study of Azaarenes and Azaarones in Environmental Matrices | Theses on a related topic

7.
Cendelínová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Aplikace environmentální výuky na SŠ se zaměřením na problematiku vod v regionálním kontextu | Theses on a related topic

8.
Cochlárová, Milena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Koordinační sloučeniny Cu(I) s PNP ligandy | Theses on a related topic

9.
Cuper, Ladislav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Pitný režim sportovců

10.
Čapková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Gallery Education and Arts Facilitation
Master's thesis defence: Keramické objekty (fontána) | Theses on a related topic

11.
Čepera, Broněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Studium produktů interakce nanoželeza s vodou v závislosti na výchozím pH | Theses on a related topic

12.
Čížek, Karel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Regionální analýza vodního hospodářství ČR | Theses on a related topic

13.
Daňková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defence: Hravé pohybové aktivity v MŠ | Theses on a related topic

14.
Doseděl, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Tolerance acidofilních mikroorganismů vůči těžkým kovům a její význam pro biotechnologii | Theses on a related topic

15.
Duchková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Podmínky vzniku koloidů v průběhu interakce bentonitů s vodou | Theses on a related topic

16.
Duša, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Studium hladiny mědi vázajích proteinů a metalothioneinu u pacientů se zhoubnými nádory | Theses on a related topic

17.
Dvořák, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv kovů na biochemii zelených řas | Theses on a related topic

18.
Erben, Dan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Inhibice růstu biofilmů na vodních filtrech | Theses on a related topic

19.
Fajkošová, Lea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Kondenzační koroze v Amatérské jeskyni (Moravský kras) | Theses on a related topic

20.
Feilhauerová, Iveta
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Zjišťování výživových zvyklostí ve fotbalu | Theses on a related topic

21.
Figová, Jacqueline
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Výživa, trénink a změna složení těla před a po kulturistických závodech | Theses on a related topic

22.
Forstová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Autorská kniha - Vzpomínky | Theses on a related topic

23.
Frankl, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defence: Stanovení mědi metodou AAS | Theses on a related topic

24.
Freibergová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Problematika zdravého životního stylu v rámci celoživotního vzdělávání | Theses on a related topic

25.
Gáborová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Metody odběru a zpracování vzorků vody pro stanovení steroidních látek ve vodním prostředí | Theses on a related topic

26.
Holubová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Koordinační sloučeniny Cu(I) s terciárními fosfany | Theses on a related topic

27.
Horáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Doctoral thesis defence: Možnosti izolace a identifikace hygienicky významných bakterií ve vodách | Theses on a related topic

28.
Hovězáková, Iva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Pitný režim onkologických pacientů | Theses on a related topic

29.
Hrdý, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Porovnání metod izolace a detekce virů z pitné a užitkové vody | Theses on a related topic

30.
Hujerová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Analýza surovinové dimenze konfliktu ve Ferganském údolí | Theses on a related topic

31.
Humajová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Syntéza a analýza QD-nanočástic na bázi CdTe | Theses on a related topic

32.
Hynek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Voda v soukromém právu | Theses on a related topic

33.
Hyžáková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Detekce a kvantifikace mykobakterií v různých typech vod pomocí molekulárně biologických metod | Theses on a related topic

34.
Chlupová, Barbora
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Aquaaerobic a její využití v motorickém vývoji batolat

35.
Chudárková, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Literární tvorba Zuzany Brabcové | Theses on a related topic

36.
Chvátalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Doctoral thesis defence: Studium antiradikálové aktivity fenolových kyselin a jejich vlivu na redoxní stav železa a mědi | Theses on a related topic

37.
Jandová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Environmentální výukový program "Já, voda a krajina" pro žáky 5. ročníku základní školy | Theses on a related topic

38.
Jebavá, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Syntéza a analytické aplikace CdTe nanočástic na bázi kvantových teček | Theses on a related topic

39.
Jeřábková, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defence: Konzumace slazených nápojů u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

40.
Kacer, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Doctoral thesis defence: Perfluorinated Compounds in Environmental Matrices | Theses on a related topic

41.
Kijová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in French Language
Master's thesis defence: Mes racines en Auvergne | Theses on a related topic

42.
Kočicová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Naturerscheinungen in der Phraseologie. Ein deutsch-tschechischer Vergleich | Theses on a related topic

43.
Koktavá, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Ionizace těkavých látek pomocí iontů kovů generovaných laserovou desorpcí v subatmosférickém MALDI zdroji | Theses on a related topic

44.
Kolaříková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Mathematics with a view to Education, Physics with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Experimenty z termiky ve fyzikálním praktiku a v domácích podmínkách | Theses on a related topic

45.
Konečný, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Dietitian / Dietitian
Bachelor's thesis defence: Nápoje v pitném režimu adolescentů | Theses on a related topic

46.
Kořínek, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defence: Studna ve světle platné právní úpravy | Theses on a related topic

47.
Kosíková, Ivana maiden name: Horká
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defence: Užití jógy pro předškolní děti v tématu "Koloběh vody" | Theses on a related topic

48.
Kotík, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vybrané aspekty ochrany životního prostředí v územním plánování na příkladu územního plánu města Brna | Theses on a related topic

49.
Kousalová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Databanka přírodovědných pokusů na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

50.
Krajcarová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Sledování distribuce prvků v rostlinách pomocí metod laserové spektrometrie | Theses on a related topic