Theses on a related topic (having the same keywords):

teorie vsepr, hybridizace, termodynamika a kinetika, solids, gasses., molekulove orbitaly, pevne latky, plyny. general chemistry, chemical bound, acids and bases, atom, chemicka vazba, nucleus, solutions, elektron, elektrochemie, electrochemistry, atomove jadro, kyseliny a zasady, didakticky test, periodicka tabulka, roztoky, didactic test, periodic table, hybridization, molecular orbital, complex compounds, thermodynamics and kinetics, obecna chemie, komplexni slouceniny, electron, vsepr theory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Polášková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Testové otázky pro předmět Obecná chemie | Theses on a related topic Display description

2.
Mokrá, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Tvorba studijního materiálu pro výuku obecné chemie | Theses on a related topic

3.
Ulip, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Související témata gymnaziální fyziky a chemie | Theses on a related topic

4.
Malíková, Anna-Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Sbírka úloh pro Repetitorium středoškolské chemie | Theses on a related topic

5.
Kostečka, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Komplexy oxidu osmičelého jako elektroaktivní značky pro DNA a jejich analytické využití | Theses on a related topic

6.
Zamkovská, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Periodická tabulka prvků a její fyzikální interpretace | Theses on a related topic

7.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Moderní postupy a metody v nádorové diagnostice | Theses on a related topic

8.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosensoru těžkých kovů | Theses on a related topic

9.
Bartoš, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defense: Tvorba studijního materiálu pro předmět fyzikální chemie se zaměřením na chemickou kinetiku a elektrochemii | Theses on a related topic

10.
Bartošík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Elektrochemická analýza nukleových kyselin a bílkovin pro biomedicínu | Theses on a related topic

11.
Bretzová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Selektivní vrstvy na površích nové generace biosensorů pro klinickou diagnostiku diabetu | Theses on a related topic

12.
Crkoň, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Reakce látek při mražení vodných roztoků | Theses on a related topic

13.
Čmiel, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Kolektivní identity v zemích V4. Sekundární analýza | Theses on a related topic

14.
Dobrovodský, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Elektrochemické studium inhibitoru DNA methyltransferáz Zebularinu | Theses on a related topic

15.
Dobrovodský, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Elektrochemické ELISA metody | Theses on a related topic

16.
Dolinay, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Genetická struktura populací dvou druhů sympatricky se vyskytujících luňáků (Milvus spp.) | Theses on a related topic

17.
Dostál, Ondřej
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Ověřování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ | Theses on a related topic

18.
Drbalová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Znalosti žáků biologického učiva přírodovědy při přechodu z 1. stupně na 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

19.
Dudová, Zdenka maiden name: Vychodilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Analýza nukleotidových sekvencí amplifikovaných PCR pomocí elektrochemických metod | Theses on a related topic

20.
Dudová, Zdenka maiden name: Vychodilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí | Theses on a related topic

21.
Duša, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium hladiny mědi vázajích proteinů a metalothioneinu u pacientů se zhoubnými nádory | Theses on a related topic

22.
Dvořáčková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Znalosti Standardního modelu žáků | Theses on a related topic

23.
Foret, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Elektrochemické studium koroze ocelových materiálů | Theses on a related topic

24.
Gorčíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Kartografické dovednosti ve výuce zeměpisu | Theses on a related topic

25.
Grebeníčková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Test aplikačních dovedností - rozumíme obecné chemii? | Theses on a related topic

26.
Hájková, Mariana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Porovnání úspěšnosti žáků II. stupně základních škol při práci s mapami vytvořenými v programe ArcGIS s mapami v klasických školních atlasech | Theses on a related topic

27.
Haut, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Mathematics with a view to Education, Physics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Elektron jako téma gymnaziální fyziky | Theses on a related topic

28.
Helešicová, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology
Advanced Master's thesis defense: Ověření klíčových kompetencí žáků v oblasti obecné biologie prostřednictvím didaktického testu | Theses on a related topic

29.
Hermanová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA | Theses on a related topic

30.
Honzíková, Marta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Tvorba databáze otázek pro testování znalostí středoškolské chemie | Theses on a related topic

31.
Hrozová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Nové metody a přístupy k analýze bílkovin | Theses on a related topic

32.
Hýblová, Sabina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Roztoky používáné v péči o kontaktní čočky a jejich sortiment na českém trhu | Theses on a related topic

33.
Chalupa, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
Master's thesis defence: Využití externích systémů spolupracujících s flash animacemi | Theses on a related topic

34.
Chytilová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Výukové materiály pro téma Biologie člověka na střední škole | Theses on a related topic

35.
Itterheimová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Elektroanalytické stanovení iontů těžkých kovů | Theses on a related topic

36.
Itterheimová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Bioanalytické aplikace elektrochemických metod | Theses on a related topic

37.
Jakubec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Elektrochemické biosensory pro detekci sekvencí nukleových kyselin | Theses on a related topic

38.
Jakubec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Elektrochemické studium hybridizace DNA | Theses on a related topic

39.
Janczyková, Karolina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Zlomek v učivu matematiky 2. stupně základní školy | Theses on a related topic

40.
Jonášová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics, Upper Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Fyzika mikrosvěta na vysoké a střední škole | Theses on a related topic

41.
Kočevová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Písemná část státní maturitní zkoušky z anglického jazyka | Theses on a related topic

42.
Kokošínská, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Family Education
Master's thesis defence: Sonda do výstupních znalostí žáků 9. ročníků brněnských ZŠ z oblasti biologického a geologického učiva | Theses on a related topic

43.
Konhefr, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Syntéza a elektrochemické vlastnosti derivátů kyseliny fenylborité a ferocenu | Theses on a related topic

44.
Krejčí, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Prekoncepty vybraných pojmů tématického celku houby | Theses on a related topic

45.
Kršáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Teplota prostředí a hybridizace čolků | Theses on a related topic

46.
Kršáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Zoology
Master's thesis defence: Teplota jako ekologická reprodukční bariéra | Theses on a related topic

47.
Kuchařová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Přístupy k řešení slovních úloh z reálného života žáky základních škol a víceletých gymnázií. | Theses on a related topic

48.
Kutílková, Eva maiden name: Dobešová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi strukturou nukleových kyselin a jejím chováním na elektricky nabitých površích. Elektrochemická analýza DNA vytvářející různé sekundární struktury. | Theses on a related topic

49.
Lindr, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Advanced Master's thesis defense: Didaktické testy z matematické analýzy | Theses on a related topic

50.
Marešová, Eva maiden name: Bartoňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře) | Theses on a related topic