Theses on a related topic (having the same keywords):

nationalism, european integration, slovenska republika, european union, europska unia, nacionalizmus, europska integracia, slovak republic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Demčík, Vladimír
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Kolektívne investovanie v Slovenskej republike a možnosti jeho rozvoja | Theses on a related topic Display description

2.
Gálová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Pôsobenie slovenských neštátnych aktérov v oblasti geneticky modifikovaných organizmov na národnej a nadnárodnej úrovni | Theses on a related topic

3.
Kupová, Blanka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Postoje české a slovenské levice k evropské integraci | Theses on a related topic

4.
Machovič, Matúš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Nadštandardné vzťahy Českej a Slovenskej republiky v kontexte európskej integrácie | Theses on a related topic

5.
Profantová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Proces liberalizácie trhu so zemným plynom v Slovenskej republike v kontexte jej členstva v EÚ | Theses on a related topic

6.
Lajtová, Marta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Slovenské reflexie a postoje európskej integrácie v bezprostredne ponovembrovom období | Theses on a related topic

7.
Olšok, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Česko-slovenské vztahy v letech 1993 - 2004 jako aspekt integrace do Evropské unie z pohledu České republiky | Theses on a related topic

8.
Ondroušek, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Evropeizace volební programatiky slovenských politických stran (1994 - 2006) | Theses on a related topic

9.
Pasiarová, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Připravenost České republiky na vstup do eurozóny – komparace se sitaucí na Slovensku | Theses on a related topic

10.
Reisenauerová, Bibiana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Nacionalizmus v slovenskej politike. Analýza volebných programov pre voľby do NR SR 2016 | Theses on a related topic

11.
Souza de Araujo, Denisa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení spotřebitele v nekalé soutěži | Theses on a related topic

12.
Andrejka, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Dopravná nehodovosť v Českej republike a ďalších európskych krajinách | Theses on a related topic

13.
Baloghová, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Formovanie slovenskej zahraničnej politiky v rokoch 1990-1994 | Theses on a related topic

14.
Barillová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: EÚ ako normatívny aktér (príklad podpory medziľudských kontaktov v Gruzínsku v rámci programu Východného partnerstva) | Theses on a related topic

15.
Belej, Peter
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Mezinárodní neziskové organizace a jejich působení v ČR a SR | Theses on a related topic

16.
Belianská, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: EÚ a Stredozemný región - kooperácia alebo dominancia? | Theses on a related topic

17.
Belko, Marián
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Dopady zavedení Eura na ekonomiku vybraných států V4 | Theses on a related topic

18.
Beňo, Patrik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vzťahy Európskej únie a Brazílie: spolupráca od naviazania strategického partnerstva | Theses on a related topic

19.
Blahušiak, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Meziinstitucionální dohody a jejich místo v evropském právu | Theses on a related topic

20.
Bogdányová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations and Energy Security
Master's thesis defence: Liberalizácia elektroenergetického sektora Slovenskej republiky | Theses on a related topic

21.
Bojda, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Europeizácia trestného práva | Theses on a related topic

22.
Borčany, Vít
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Evropská dimenze zahraniční politiky prezidenta Václava Klause | Theses on a related topic

23.
Braná, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Environmental Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Transformácia slovenskej žurnalistiky po rozpade Československa očami novinárov: publicistické rozhovory pre týždenník .týždeň | Theses on a related topic

24.
Braná, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Nezávislosť médií a politický vplyv v transformujúcich sa mediálnych systémoch: prípad Slovenskej republiky počas vlády Vladimíra Mečiara | Theses on a related topic

25.
Buják, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Posílená spolupráce členských států EU - stimul vývoje nebo cesta k rozdělení EU? Právní pohled | Theses on a related topic

26.
Bulejčík, Ján
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Cenová diskriminace v osobní železniční dopravě na Slovensku | Theses on a related topic

27.
Burianová, Romana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Rola Európskej únie v transformačnom procese mediálneho priestoru na Slovensku | Theses on a related topic

28.
Csicsaiová, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Ochrana osobných údajov v EÚ a právo byť zabudnutý | Theses on a related topic

29.
Cubinková, Tatiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Rozpočet Európskej únie | Theses on a related topic

30.
Čechovský, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: International Territorial Studies (4-years) / European Studies
Dissertation defense: Fenomén (i)migrace a imigrační politika Evropské unie | Theses on a related topic

31.
Čermák, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty zapojení Švýcarska do integračních snah Evropské unie - vyhodnocení dopadu dvoustranných dohod | Theses on a related topic

32.
Čižnárová, Dominika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Vliv (de)regulace nájemného na typ bydlení | Theses on a related topic

33.
Ďaďová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Ålandské ostrovy a ich postavenie v Európskej únii | Theses on a related topic

34.
Ďaďová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Výbor regiónov: od poradného orgánu k druhej komore Európskeho parlamentu? | Theses on a related topic

35.
Depešová, Bibiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Konvergence cenových hladin v EU | Theses on a related topic

36.
Dunaj, Matúš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Ekonomické sankce vůči Rusku a jejich právní dopad | Theses on a related topic

37.
Ewerlingová, Laura
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Intensive Sprachkurse für Abiturienten in der Tschechischen und Slowakischen Republik | Theses on a related topic

38.
Fáber, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Bachelor's thesis defense: Vplyv regiónov v európskej integrácii podľa liberálneho medzivládneho prístupu a konceptu viacúrovňového vládnutia: príklad Belgicka | Theses on a related topic

39.
Fáber, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Vplyv politických procesov v Turecku po 15. júli 2016 na jeho vzťahy s Európskou úniou | Theses on a related topic

40.
Faguľová, Kristína
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics
Master's thesis defence: Implementační zpoždění diskreční fiskální politiky ve Slovenské republice | Theses on a related topic

41.
Falťan, Juraj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rámec a skutečnost konzulární ochrany občanů Evropské unie | Theses on a related topic

42.
Fančová, Denisa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Ochrana demokratických hodnôt v Európskej únii: Prípadová štúdia Poľska | Theses on a related topic

43.
Fidriková, Katarína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Evropské politické strany | Theses on a related topic

44.
Fojtíková, Mária
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Náboženství a nacionalismus - partneři, nebo rivalové? Analýza politického diskurzu na Slovensku po roce 1993. | Theses on a related topic

45.
Földiová, Natália
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Komparace daňového a odvodového zatížení domácností v ČR a SR | Theses on a related topic

46.
Franzová, Ester
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vývoj vlivu energetické politiky EU na energetické koncepce České republiky. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vývoj vlivu energetické politiky EU na energetické koncepce České republiky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Komparace přístupu k podpoře fotovoltaiky v České a Slovenské republice | Theses on a related topic

47.
Fridrichovský, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Politicko-ekonomické působení EU na západním Balkáně – cesta ke stabilitě? | Theses on a related topic

48.
Funková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / International Relations, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vliv evropské integrace na slovenský nacionalismus | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vplyv európskej integrácie na slovenský nacionalizmus | Theses on a related topic

49.
Furicová, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU | Theses on a related topic

50.
Gašparovič, Róbert
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Explanačná schopnosť relevantných teórií európskej integrácie na zmene konštrukcie QMV | Theses on a related topic